demewêt le yadî prrşkowserwerî herdûrrêkxirawî yekêtî qutabiyanî kurdistan wyekêtî lawanî kurdistan wtêperrandinî 66 sall lexebatuqurbanî dan le pênawamancî yek xistinî hêz û twanayi genc wlawanu newcwanan bo pşitgîrîkrdin le dozî rewayi mîlletekeman wlewpênaweşda le qonaẍe ciyaciyakanî bzutineweyi rizgarîxwazî neteweymanda rollî giringiyan bîniywe wbeşdarbûn le şax wşar be emirroşewe le awedanikrdinewe wgeşepêdanî zanist wrroşnbîrî bo kurdistanêkî behêz.
 
bendeş wek derwêşêkî heman rêbaz wqutabixaneyi kurdayetî ke leserbinemayi rênmayekanî bawkî kurd mstefa barizanî nemir hate damezirandin , hengawm birrî le tarawgewe bo fêrbûnm le heman qutabixane bo ziyatir xizimetkrdinî dozî rewayi gelî kurd beşêwazêkî rêkxistin û serkewtwane ke deng wpeyamî gelekeman bêt le tarawge.
 
cêgayî xoyetî ke şanazî bikem bo maweyi çend sallêk berprsî em rêkxirawe bûm le hollenda û deskewtî gewreman bedesthêna legell hevallanm ke mandûnenasane kariyan dekrd û êsta kargêrrî lîjneyi nawçeyi hollendayi partî dîmukratî kurdistan berprsî rageyandinm.
 
pêm xoşe amajeyek bo êstayî qutabiyanî tarawge bikem ke debwaye bepîyi gorrînî helumercekan serkrdayetî partîman prrojeyi prrle çalakî wnwê bûneweyi hebwaye boyan, bedaxewe em têrwanînem nediywe le xallîkî çeq bestudaye boye dawa le serkrdayetî wcenabî serok mes'ud barizanî dekem ke projeyi taybetiyan hebêt bo lawanî kurd le tarawge ke besermayekî gewre hejmar dekrên bo ayindeyi kurdistan, çunike çend neweyekî nwê lêre ledayk bûn û kem ezimunin beramber mêjuwî gelekeyan, dekrê hestî neteweyetî û întîmabûn bo xak û netewe be projeyi giring le dlluderunyanda biçespênrê nek besiyasetî klasîkî ke ewan tênagen wḧezbexizimetkrdin deken lewkarwane prrşkoyeyî ke hemûman serberizîn pêyan le 66 sallî xebat wqurbanîdanda.
 
dîndar koçer