ji nvêsîna : warhêl mḧî aldîn duskî
hêzên siyasî yên rûjafayê kurdistanê bi rêka kantuna jêk derizandina rûjafayê kurdistanê dest pêkr û drustkirina hersê kantunên (kubanê , 'efrîn , czîrê) başitirîn gruveya yarî pêkirina hêzên rûjafayê kurdistanê ye bi carenvîsê kurdên li rûjafayî, û jber çend xaleka ev bê helwîstiya hêzên siyasî yên rûjafa hemberî dûza gelê kurd diyardbît , her çende li cîhana efru da û di cîhana rabrdu jî da nmuneyên welatên li ser bingehiya sîstemê kantuna hene û hebwîne , lê mercên ferahhbuna kantuna têda hne û di grêdayine bi nafendeka rêkxistî ve, raste her kantunek di rêvebrina xweda serbexuye belê di edaeka sinurdarkrî û di çwarçuvê welatekî da kum ve dbin .
belê ya seyr eveye ewa li rûjafayê kurdistanê rwîdet ku sê kantun hatîne drustkirin , û ev kantune her êk di rêvebrina xwe ya îdarîda serbexuye, erê sê kantun her êk li cihê xwe serbexu bît û grêdayî çi navendekê nebin, û êk dengiya gşitî ya layenên siyasî û xelkê di sinurê kantunêda li ser nebît , û girintiya parastina seqamgîrî û aramiya hawelatiya nebît , û mercên dîmukratî bunê di naf kantuna da nebît di demekîda ku rûjane di agahiyên ragehandinê da me agehـ jê heye xelkek bi zûrî dhêـe çekdarkirin , eve ji layekî ve .
ji layekê dî ve hêşita yepege wek hêzeka çekdar ya serekî li rûjafa kul jê balê pekekê daye li rûjafayê kurdistanê ne şiyaye ḧkumeta beşar esedî razî biket ku dan pêdanê bi mafê kurda biket di herêmeka nîmçe serbexuda jî,eve sererayî wê çendê ku yepege‌ wek çetên beşar esedî dhêne bi navkirin ji layê hndek ji upzsiyuna suriyayê ve , ev çendejî ya diyare ku her ji destpêka helbuna agrê şerî dinafa suriyê da ḧkumeta beşar esedî bi asanî praniya nawçên kurdinşîn yên rûjafayê kurdistanê bi dest yepegê ve berdan , iha li vêre bume diyar dbît ku destê beşar esedî di destê yepegê daye li rûjafayê kurdistanê . û beşar esed jî bi hemî ramananên peyiva mafê kurda di çwarçuvê herêmeka sebexuda li qelem nadet .
û her wesa yepege‌ dwîr ji edaa upzsiyuna suriyê jî kardket , wate bi nemana beşar esedî helbijarda here serekî bu bi rêvebrina suriyê dê hêzên upzsiyunê bin di wî welatîda egh r ev çende jî bi cihـ bêt yepege û ew hêzên dî ewên nuke dgel yepegê pêkve di kantunên rûjafada bejdarin neşên wek pêtvî razî buna wan hêza bi dest bêxîn cunikî di bertengiya da xwe ne daye dgel ewjî li ber frehiyê da destê hevalê dujminê xu nagirin . eve li ser astê rûjafayê kurdistanê
û li ser astê herêma kurdistanê yan jî bêjîn başurê kurdistanê yepeke û pekeke wek her dûk ji êk serçawe di daxuyaniyên xwe da dwîr ji rêzgirtina herêmeka kurdî ya bawerpêkrî ji layê ḧkumeta nafendiya 'îraqê ve û her wesa praniya welatên cîhanê vh , hêzên xwe yên çekdar di naf sinurên herêmda hatin wçunê pê dken û her çende li berukên şerî di bejdarin dgel hêzên pêşmergeyi belê ev bejdariya wan wek mzaydeka siyasî li ser ḧsaba hêzên dinav herêma kurdistanê da dhête kirin , û herwesa bêyi berçav wergirtina ḧkumeta herêma kurdistanê ewa bi xwîna hzaran şehîda û dengên kurdistaniya efruke buye pêgehekê girinik di deverêda ji hemî layekî ve berprsên yepegê û pekekê daxuyaniya diden , ḧeta berî demekî dgut em dê kantuna şngalê û qendîl û slîmaniyê jî drust keyin . di demekî da eve ku ev her sê nawçeye ser bi ḧkumeta herêma kurdistanê vene û di sinurê ḧkumeta 'îraqa fîdral dane . belê yepege û pekeke jî baş dzanin ne bersîng girtina wan ji layê serukatiya herêma kurdistanê ve jber helwîstê neteweyê serukayetiya herêmê ye û hêzên siyasiyên herêma kurdistanê.
erê prsiyar li vêrê eveye yepege û pekeke‌ wek dû hêzên ne fermî û rabibîn bi drustkirina çend nawçeyekên serbexu sererayî hebuna wan hemî kêm û kasiyên me di serîda amaje pêkrî , erê tu nabînî eve xapandina gelekîye li jêr hndek durîşmên ne saxlem .
evça daxwazeka hev neteweyî ji brayên yepegê dkeyin ku dest ji berêk brina êk rêziya neteweyî berbiden û bila bihên destên xwe bikene di destên hêzên kurdîda ewên karîgerya xwe li ser siyaseta efru di rûjhelata nafîn da heyi ,çunike dûjminê milletê kurd ji her carekê ptir tuşî şkestinê û bê hêziyê buye bila em jî wek kurd van delîva ji dest nedeyin ji pêxemet mzaydeka siyasî yan hndek destkevtên ber wext .