be birrway‮ ‬şarezayiyan û psporran û pênasekrdinyan bo netewe,‮ ‬hebûnî‮ ‬ziman be‮ ‬yekêk le binema û kollekekanî‮ ‬nasandinî‮ ‬netewe û zîndû ragirtinî‮ ‬dezanin ke legell‮ ‬rrewrrewekanî‮ ‬mirovayetîda,‮ ‬netewey‮ ‬kurdîş wêrray‮ ‬ew hemû zullm û stemkarîyey‮ ‬le layen dagîrkaranewe beranberî‮ ‬krawe,‮ ‬be dabeşkrdinî‮ ‬xak û netewey‮ ‬kurd,‮ ‬bellam êmey‮ ‬kurd xawenî‮ ‬zimanêkî‮ ‬yekgrtuwî‮ ‬prr‮ ‬le diyalêktîn bo nasandin û zîndû hêşitineweman le tek netewekanî‮ ‬tirda‮. ‬êmey‮ ‬kurd xawenî‮ ‬xak û ziman û mêjû û allay‮ ‬xomanîn û hemîşeş le jêr herreşey‮ ‬sirrînewe û lenawbrdin buwîn,‮ ‬behoyewe nebuwînete xawen dewllet ke serwerîyekanman tiyayda ziyatir parêziraw bikeyin‮.

demewêt bo‮ ‬yadî‮ ‬beriz û pîrozirragirtinî‮ ‬rojî‮ ‬cîhanî‮ ‬zimanî‮ ‬dayk,‮ ‬ke le‮ ‬21î‮ ‬şubatî‮ ‬sallî‮ ‬1952‮ ‬serçawey‮ ‬grtuwe,‮ ‬behoy‮ ‬teqekrdin le komellêk qutabî‮ ‬mangrtû le pakstan ewe kraye binema bo diyarîkrdinî‮ ‬rojî‮ ‬zimanî‮ ‬dayk,‮ ‬ke ew rûdawe buwe hoy‮ ‬giyanledestdanî‮ ‬hendêkiyan û serencam sallî‮ ‬1999‮ ‬rrêkxirawî‮ ‬kultûrî‮ ‬netewe‮ ‬yekgrtuwekan‮ ‬yonisko,‮ ‬rrojî‮ ‬21î‮ ‬şubatî‮ ‬krde‮ ‬rrojî‮ ‬cîhanî‮ ‬zimanî‮ ‬dayk,‮ ‬minîş pêm xoşbû bîr û boçûnî‮ ‬xom derbirrm,‮ ‬eger be çend wşeyekîş bêt,‮ ‬bîrî‮ ‬newey‮ ‬nwêy‮ ‬bixemewe ke lem‮ ‬rrojeda supasî‮ ‬roşnbîranî‮ ‬kurd biken le qonaẍe ciyawazekanî‮ ‬sedekanî‮ ‬rrabrdû le bab û bapîranmanewe her le xwêndinyan le ḧucre û mzgewtekan û heta be qutabixane û zanikokanîş degat parêzerî‮ ‬em zimane bûn le qonaẍe hestiyarekanî‮ ‬şorrş û gerran bedway‮ ‬derfetekanda û çap û billawkrawe û xistine ser perrawekan le edebiyat û mêjuwî‮ ‬neteweyîman,‮ ‬bellam ewey‮ ‬cêgay‮ ‬daxe bab û wbapîranman bemşêweye zimaniyan parast û êmeyan geyande qonaẍêkî‮ ‬geşekrdin û maneweman lem serdemî‮ ‬azadîyey‮ ‬ke be xwên bedesthatuwe û xawenî‮ ‬nîmçe serbexoyî‮ ‬u azadî‮ ‬uḧukmirranîn le herêmî‮ ‬kurdistan,‮ ‬keçî‮ ‬herreşe leser zimanî‮ ‬dayk hebêt,‮ ‬le bê sîstemî‮ ‬xwêndin û nebûnî‮ ‬yasayek bo parastinî‮ ‬zimanî‮ ‬dayk û ew hellpekrdine bo fêrbûnî‮ ‬zimanî‮ ‬biyanî‮ ‬u zallbûn û bîrçûnewey‮ ‬zimanî‮ ‬dayk ke le qutabixanekanda debînrêt‮.

ciyawaz lem diyardeyey‮ ‬herêmî‮ ‬kurdistan ke kemterxemî‮ ‬le ruwî‮ ‬bayexdan be zimanî‮ ‬kurdî‮ ‬heye,‮ ‬bellam kurdanî‮ ‬tarawge le tek zimanî‮ ‬ullatanî‮ ‬biyanî‮ ‬mindallekaniyan beşêweyekî‮ ‬kurdane û hellgrî‮ ‬kultûr û zimanekeyan goş deken û le mallewe be kurdî‮ ‬legell mindall û newekaniyan dedwên û korsî‮ ‬zimaniyan fêr deken le‮ ‬rrêkxirawe û komelle kultûrî‮ ‬u‮ ‬rroşnbîrîyekan,‮ ‬bemeş ziyatir detwanîn nasinamey‮ ‬neteweyîman nîşanî‮ ‬gelanî‮ ‬tir bideyin,‮ ‬be hiywam em‮ ‬rroje bibête handanî‮ ‬ziyatirî‮ ‬parastinî‮ ‬zimanî‮ ‬kurdî‮ ‬u lakrdinewey‮ ‬ḧkûmet û bedwadaçûn bo parêzgarî‮ ‬le‮ ‬yekêk le binemakanî‮ ‬netewebûn û dananî‮ ‬planêkî‮ ‬tokme bo kurdanî‮ ‬tarawge û newe nwêkaniyan ke ayindey‮ ‬kurdistan çawerrwaniyanin zimanî‮ ‬dayk le nêwyanda çirayekî‮ ‬geş û nmûneyekî‮ ‬cwanî‮ ‬kurdayetiyane bêt‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‮ beş be ḧallî‮ ‬xom,‮ ‬le kotayda demewêt supasî‮ ‬dayk û bawkî‮ ‬xom bikem,‮ ‬ke mamosta û qutabixane bûn le fêrbûnî‮ ‬zimanî‮ ‬kurdî‮ ‬u waney‮ ‬nîşitmanî,‮ ‬çunike ewkatey‮ ‬le naw şorrş bûm,‮ ‬qutabixane nebû,‮ ‬ke awareş buwîn le dway‮ ‬enfal ew wllataney‮ ‬ke têyda jiyawîn,‮ ‬hîç şitêk benawî‮ ‬qutabixaney‮ ‬kurdî‮ ‬nebuwe,‮ ‬eweş emirroy‮ ‬mine,‮ ‬bellam hemîşe le mallî‮ ‬ême bayex be zimanî‮ ‬kurdî‮ ‬drawe,‮ ‬detwanm billêm bo xoy‮ ‬qutabixaneyek buwe bo aşnabûnm be zimanî‮ ‬dayk,‮ ‬zimanî‮ ‬kurdî‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
dîndar koçer