sasan derwêş
hollenda wek wllatêkî giring lenêw wllatanî yekêtî ewrûpa û rollî wek wllatêkî birriyarder û şwênî komellêk rêkxirawî nêwdewlletî, lew wllateda kurdîş komellêk destkewtî lerêgeyi em rêkxirawaneda bedesthênawe, her le nasandinî cînosaydî gelî kurdistan be cîhan û pêşwazî krdinî berprsanî ḧkûmî ḧzbî bo ew nêwendanew drustkrdinî prdî awedanikrdinewew nardinî kompaniya biyanîyekan bo kurdistan û deyanî tir le emirroyi azadî kurdistan dête berçaw. yekêk lew dllsoz û têkoşeraneş ke nzîkeyi 25 sall le temenî kar û xebatiyan bo kurd terxan krduwe berrêz 'umer mstefa mḧemed nasiraw be 'umer zawêteyî ye, ke le gundî zawêteyi deverî badînan çawî be dunya hellênawew her leheman gundîş qonaẍekanî xwêndinî seretayî û nawendî tewawkrduwew amadeyî pîşesazîşî le şarî dhok tewaw krduwew sallî 1983 lenawçeyi şêxan bote pêşmergew legell rêkxirawî şehîd 'elî 'ebo buwew sallî 1986 yş gwastirawetewe bo lîjneyi nawçeyi dhok wek kadîrêkî beşî qellemî nhênî û le dwayi enfalekanî sallî 1988 xoyi teslîmî rjêmî be's nekrdewew bo maweyi sall û niywêk le ordugakanî bakûrî kurdistan cêgîr debêt. dwatir nawî 10 kadîru pêşmerge le şarî mûş ke yekêk lewane 'umer zawêteyî bû dawakraw bûn ke radestî rjêmî be's bikrênewe, bellam pêşwext behoyi dllsozî kurdekanî bakûr lew pîlane derbaziyan bû her ew dllsozaneş rewaneyi yonaniyan krdu dwayi çwar mangîş xoyi geyandote hollendaw dîsan peywendî be rîzekanî partî krdotewew legell hevallanî rêkxirawî partî dîmukratî kurdistaniyan lew wllate drust krduwe. bo ziyatir zaniyarî leser kesayetî berrêz 'umer zawêteyî û karî partayetî û pêşmergayetî em dîmaneyeman legellî sazkrd.
- sereta berrêz 'umer zawêteyî lebareyi çoniyetî peywendî krdinî be rîzekanî partî gutî: katêk grrutînî şorrş benêw cesteyi mirovî kurd hatuçoyi dekrd û peyamî şorrşî meznî eylûl geyşite hemû şwênêkî kurdistan, gundekeyi êmeş beşêk bû lew şorrşew rollekanî be xoşewîstî nîşitîman û nawî pîrozî barizanî amadeyi giyanfîdayî bûn bo xizimetkrdinî kurdistan. êmeş wek binemalle bawkî pêşmergem herizû ew hest û soze le dll û derûnmanda çekereyi krdu bûne beharî sewzî pêşmergayetî û bawkman le ser çiyakan xoyi bînîyewew êmeş wek qutabî nêw qutabixanekan lelayen mamostakanmanewe be sirûdî nîşitmanperwerî goş dekrayin, boye herizû dujminanî kurdu kurdistan bo kp krdineweyi ew hest û sozeman çendîn car minyan zîndan dekrdu bew temene biçûkem eşkenceyan dedam çunike deyanzanî bawkm pêşmergeye, emeş bo ewe bû ta bawkm bigerrêtewew xoyi teslîm bikatewe, peywendî minîş be partîyewe her weku em hemû lawe têkoşer û xwên şîrînane bû ke be nhênî karî rêkxistinyan lenêw şar û gundekanda le nêw rîzekanî yekêtî qutabiyan û lawanî dekrd, eme bo min buwe hengawî yekem bo destpêkrdinî çalakîyekanm le nêw ew rêkxirawe têkoşereda.
- le bareyi ew meyinetî û zeḧmetiyaneyi le jiyanî pêşmergayetî bîniyuyetî berrêz 'umer zawêteyî gutî: lesallî 1963 katêk şorrş be pîlanêkî gllawî be'sî zanî ke frrokekanî denêrête ser gundî zawête bemebestî bombibaranikrdin û kawlkrdinî mellbendêkî xebat û berxodan, şorrş xellkî ew devereyi lem pîlane agadarkrdewe ke agadarî xoyan bin û leserumallî xoyan û xoparastinyan lew pîlane, boye hemû têkrra birriyariyanda biçne naw mzgewtî gund, lebereweyi 'êraq xoyi be wllatêkî muslman dezanî û xellkeke birrwayan wabû rjêm destdrêjî nakate ser mzgewtekan, bellam em boçûne hellebû, rjêm hat tenha em mzgewteyi bombaran krd ke xellkeke xoyan tiya ḧeşardabû, min ew kate temenm 3 sallan bû. katêk xellkeke bexoyan zanî hemûyan brîndarbûn, bellam xoşbextane kes şehîd nebû, minîş hemû leşm xelltanî xwên bibû, hemû giyanm buwe saçmeyi bombekan, eme ta gewreyîm buwe kêşe, tenanet le frrokexanekanîşda kêşem bo drust deken.
- dwatir le bareyi rewendî kurd le hollenda berrêziyan amajeyi da: eweyi min têbînîm krdbê rewendî kurd wêrrayi serqallî sextîyi jiyan leewrûpa twaniyuyetî neweyekî sexllem berhem bihênê dûr le hemû diyardeyekî dzêw, bellku leseretawe şanbeşanî dayk û bawkiyan lehewllî cwanikrdinî sîmayi dozî netewekeman bûm. her eweş buwe ke karîgerîyekî tewaw be rewendî kurdewe diyare, ke hawşanî xellkî kurdistan xawe întmayekî behêzî neteweyîn êmeş wek partî dîmukratî kurdistan em rolleman diywe ta rollekanman le ayindeda xizimet benîşitman û gelekeyan biken.
- lebareyi eweyi ke aya rewendî kurd tenha le çwarçêweyi siyasî yektir debînin, berrêziyan gutî: nexêr bellku karî siyasîman detwanm billêm kurdayetîman tenha lew çwarçêweyeda nîye, bellku ewe hokarêke hemuwanî pêkewe bestotewe. le xoşî û naxoşî natwanîn leyektir dabirrêyin, bo nmûne katêk hevallêkman yaxud her kurdêkî asayî dûr le karî partayetîş bêt, ger karesatêkî dlltezênî beser bêt ewa ême wek erkêkî neteweyî hawkarî dekeyin, herweha le bone netewayetî û komellayetîyekanîş beşdarî dekeyin û amadeyîman heye.
- lebareyi hewllekanîşiyan bo nasandinî cînosaydî gelekeman be komellgeyi nêwdewlletî berrêz 'umer raygeyand: ême leseretawe xebatman bo nasandinî dozî rewayi gelekeman krduwe, bo em mebesteş karî cdîman legell çendîn rêkxirawî nêw dewlletî miroyî encam dawew sallane em tawaneman nîşanî komellgeyi niyudewlletî dawe, her eweş waykrduwe peywendî nêwan çendîn wllatî ewrupî kurdistan baş bêt, wa leholendaş monomêntêk bo hellbicew enfal drust dekrêt.
- lebareyi peywendî û hawkarî nêwan parte kurdistanîyekanîş gutî: ême wek partî her leseretawe bawerrman be dîmukrasiyet û karî fre ḧzbî hebuwew pêmanwaye tebayî û yektir qbûllkrdin ziyatir dozî gelekeman berew pêş debat bo emeş karî berdewam dekeyin û bawerrî tewawman pêyetî,mêjuwî dûrudrêjî partîşman gewahî ew rastîyen. lebareyi azaru meyinetî penaberanî bê wellamîş gutî: ême hemîşe le xemî ew meseleye dayin, bellam diyare twanayi ême weku kurd leçareserkrdinî ew kêşane zor sinurdare, bellam legell eweşda ême reşbîn nîn û hewllî zorman dawe lerrêyi rêkxirawî miroyî û siyasîyekanewe ew kêşane bixîne ber bas. boye hergîz legell ewedanîn gencî kurd bezor bigerrêndrênewe kurdistan.
- lekotayîda berrêziyan gutî: xozge dexwazim em azadîyeyi kurdistan ziyatir sewzu bondarbêt û deskewtekanman weku bîlbîleyi çawman bparêzîn ke xewnî çendîn salleyi şehîdekanmane