Le rêkewtî ١٤/٣/٢٠٢٢ rojî dûşemme , lîjineyi nawçeyi Holinda be hemahengî nwînerayetî ḧkumetî herîmî Kurdistan le yekiyetî ewrupa, çalakî dezgayi sengeru pêşmerge, le yadî ١١٩ salleyi le dayk bûnî raberî neteweyî û nîşitîmanî “Mstefa Barizanî” be nawnîşanî “pêşmerge parêzerî aşitiye le pênaw mirovayetî”le çalakiyekeda pêşangayi fotoyî û flmêkî dîkomêntî nmayş dekrêt.