.le drêjeyi karu çalakiyekanî lîjineyi nawçeman ,rojî yekşemme rêkewtî ١٠/٤/٢٠٢٢ kobûneweyi nawçeman encam da be amadebûnî berprs û desteyi kargêrî nawçeman ,be mebestî tawtwê krdinî çalakiyekan û rêkxistinekanî partîman û be hêz krdinî le sinurî Holenda.

kobona nawce NL1