Ebidulqehar hewlêrî / hollenda
be beşdarî rêkxirawekanî hollenda û be hawkarî lîjineyi nawçeyi hollendayi partî dîmukratî kurdistan û be miywandarî berrêz serokî perlemanî kurdistan û endamî mektebî siyasî partî dîmukratî kurdistan ce'fer îminikî, berêz'umer zawêteyî endamî lqî şeşî ewrupa berprsî nawçeyi hollenda û fezîle şorş berprsî yekiyetî afretanî ofêsî ewrupa û beşêkî berçaw le kadîranî pêşmerge dêrînekan, le şarî rotirdamî wllatî holenda kobuneweyekî frawanî rêkxirawî rotirdamî partî dîmukratî kurdistan berêwe çû,.sereta lelayen şu'le ḧebîb bexêrhatî mêwananikra, dwatir wteyek leser pêşmerge wşorşî gullanî xwêndrayewe, têda cext krayewe leweyi şorşî gulanî pêşkewtinxwaz, şorşî bergrî bû le bûn û manî gelî kurdistan deskewtî giring û mêjuwîşî be dwayi xoyda hêna. lem salliyadeda heryek le berrêzan ce'fer îminikî serokî perlemanî kurdistan û endamî mektebî siyasî partî dîmukratî kurdistan û 'umer zawêtî berprsî lîjineyi nawçeyi hollenda û hiywa 'lî berprsî rêkxirawî rotirdam çend wteyekiyan pêşkeş krd ke tiyayda serinc xirane ser bar û doxî êstayi kurdistan û 'êraq û ew kêşaneyi ke rûberuwî gelî kurd debinewe, bo em mebesteş stiratîjiyetî neteweyî partî dûpat krayewe ke xawenî projeyi rîfrandom û serbexoyiye. her lem kobûneweda cext krayewe le ser brayetî û pêkewe jiyanî neteweyi kurd û yek dengî beramber layenekanî tirî 'êraq bo pêkhênanî ḧkumetî dahatuwî 'êraq û parastinî mafekanî gelî kurdistan û lelayen berêz ce'fer îminikî gull beser amadebuwan dabeşkrd, herweha çend parçe şî'rêkî neteweyî û şorşgêrî leser pêşmerge û şorşî gulan lelayen şa'îrî kurdperwer (letîfî 'umer) pêşkeşî amade buwan kra..